Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés
Honlapunk és webshopunk, üzletünk látogatásakor személyes adatainak kezelésére és felhasználására kerülhet sor. Fontos számunkra, hogy biztosítsuk felhasználóinkat ezek biztonságáról, ezért ebben a tájékoztatóban összefoglaljuk a Babba Mia adatkezelésének tudnivalóit.

 

1) Adatkezelő
Zsembery Róbert e.v.- Babba Mia (továbbiakban Babba Mia)

Székhely: 6723 Szeged, Gyöngyvirág utca 2/b 6/16.

Telephely: 6723 Szeged, József Attila sugárút 63.

Panaszkezelés cím: 6723 Szeged, Gyöngyvirág utca 2/b 6/16

Adószám: 68721266-1-26

Nyilvántartási szám: 52156267 (Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában)

Kamarai nyilvántartásba véve a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12067204-01670016-00100006
Képviselő: Zsemberyné Mucs Katalin (tulajdonos, ügyvezető)
Telefonszáma: +36303817981
e-mail címe: contact@babbamia.hu

 

2) Adatkezelés célja és jogalapja
a) a honlap működéséhez elengedhetetlen információkhoz jutás („cookiek”) Lásd.: 5. pont
b) a szerződések teljesítéséhez szükséges információk kezelése (webshopos megrendelések leadásakor a csomagküldés teljesítéséhez és számla megírásához szükséges adatok, kölcsönzési szerződés teljesítéséhez szükséges adatok, szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges adatok) Lásd: 6., 7., 8., 9. pontok.

 

3) Mik a személyes adatok?
A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Tehát például a megrendelő neve, címe, e-mailcíme, telefonszáma és amennyiben ezek különböznek, a számlázási cím és név. A weblapunkon való látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból. Ezeket a technikai adatokat azonban csak weboldalunk működése érdekében használjuk fel, anonimizált formában. A látogatáskor keletkezett adatokat profilalkotásra nem használjuk fel, azaz nem vizsgáljuk internetezési szokásait. Analitikai eszközöket nem használunk.

 

4) Hogyan használjuk személyes adatait?
Az adatkezelés kizárólag hozzájárulás után illetve törlési kérelemig( Info tv. 14.bek.) történik. Kizárólag a jogi kereteknek megfelelően, a szerződések megfelelő teljesítéséhez és a törvényi kötelezettségeinknek megfelelően használjuk adatait. Ezeknek megfelelően a teljesítéshez szükséges legkevesebb adatot gyűjtjük, és kizárólag ennek megfelelő ideig tároljuk(részletezve lásd: 5-11 pontig).

 

5) Sütik/cookiek használata internetes látogatáskor:
Weboldalunkon úgynevezett. sütiket(cookies) használunk. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek elengedhetetlenek a honlap megfelelő, látogatóbarát működéséhez. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a babbamia.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát.
A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Az oldal működéséhez szükséges cookie-kban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

 

6) Internetes rendelés esetén használt adatok esetén
A Babba Mia az online értékesítéshez a következő adatokat gyűjti a „szerződésteljesítéshez szükséges adatok” jogalappal: online termékértékesítés  esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján; valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése; valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és  az Áfa tv. 169.§ alapján a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során, az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján:
A megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, illetve szükség esetén számlázási neve és címe.
Adatait elektronikus formában a webshop adatbázisában, a szolgáltató szerverén tároljuk törlési kérelemig, papír alapú számlázáskor keletkező anyagot pedig másik által hozzá nem férhető helyen, lásd: 11-es pont az adatok tárolásának biztonsági elveiről.
További (internetes) vásárláshoz kapcsolódó szabályzatunk: http://babbamia.hu/rendelesrol/#aszf
6.1.Továbbítjuk-e ezeket az adatokat?
Internetes megrendeléskor a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kizárólag a
a) futárcégnek (Sprinter Futárszolgálat: 1097 Budapest, Táblás utca 19. , MPL: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság, 3512 Miskolc) továbbítjuk azért, hogy a megrendelt csomagot kézbesíteni tudjuk, ezáltal megfelelve a szerződésben vállalt kötelezettségünknek.
b) a törvényi kötelezettségünknek megfelelően a számlázáshoz megadott adatait (neve, címe) könyvelőnknek( Adaptax Könyvelőiroda 6721 Szeged, József Attila sgt. 21.) továbbítjuk, aki szintén a törvényben meghatározott módon használja és a törvényben meghatározott ideig tárolja ezeket.

 

7) Kapcsolatfelvételi űrlapunk kitöltésekor és e-mail címünkre írt levélben megadott adatok
Nevét, e-mail címét és üzenetét kizárólag addig tároljuk, amíg törlését nem kéri. Törlési igényét 2 napon belül teljesítjük.

8)Telefonon megadott adatok
Telefonos egyeztetéskor megadott adatait (név, cím, telefonszám) kizárólag a megbeszélt szolgáltatás létrejöttéhez, a szóbeli megállapodás tárgyának végrehajtásához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez használjuk. Ezen adatokat törlési kérelemig tároljuk és nem adjuk tovább. Törlési kérelmét 2 munkanapon belül teljesítjük.

9)A Babba Mia  Facebook oldalán megadott adatok
Hivatalos Facebook oldalunkon(facebook.com/babbamia) történő egyeztetéskor megadott adatait (név, cím, telefonszám) kizárólag a megbeszélt szolgáltatás létrejöttéhez, a megállapodás tárgyának végrehajtásához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez használjuk. Ezen adatokat törlési kérelemig tároljuk és nem adjuk tovább. Törlési kérelmét 2 munkanapon belül teljesítjük.

10)Személyes vásárláskor és kölcsönzéskor kezelt adatok
10.1.)A Babba Boltban (6723 Szeged, József Attila sgt. 63.) történő vásárlás esetén számlaigény teljesítésekor megadott személyes adatait (név, cím) kizárólag a törvényi kötelezettségünknek megfelelően kezeljük: könyvelőhöz továbbítjuk, aki szintén a törvényben meghatározott módon használja és a törvényben meghatározott ideig tárolja ezeket.
10.2.)A Babba Boltban (6723 Szeged, József Attila sgt. 63.) létrejött kölcsönzési szerződésben megadott személyes adatokat(név, cím, telefonszám, személyi igazolvány száma) kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig(azaz a bérelt ingóság Babba Boltba való visszakerüléséig) használjuk és törlési kérelemig tároljuk. Törlési kérelmét 2 munkanapon belül teljesítjük.
10.3.)A szolgáltatások során készült illetve a Babba Mia részére küldött fotókról
Szolgáltatásaink során minden esetben a szolgáltatást igénybe vevő beleegyezésével készül fotó, és írásbeli hozzájárulásával törlési kérelemig tároljuk és használjuk (lsd. Hozzájáruló nyilatkozat fotók készítéséhez és felhasználásához). A Babba Miának küldött fotókat kizárólag írásbeli hozzájárulással használjuk. Ezeket nem továbbítjuk. Törlési kérelmét 2 munkanapon belül teljesítjük.

 

11) Az adatkezelés és tárolás biztonságáról
Személyes adatait kizárólag mások számára nem elérhető helyen, jelszóval védett és lopásgátolt számítógépen, kizárólag az adatkezelő által hozzáférhetően a szolgáltató szerverén, illetve a papír alapon gyűjtötteket lezárt tárolóhelyen kezeljük és tároljuk.
A személyes adatokkal kapcsolatba kerülő személyeket köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük.
A Babba Mia a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

12) Az Ön adatokkal kapcsolatos jogai
Önnek törvény biztosította joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga

Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli az Ön beleegyezését, mindig kérjük az Ön kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor ingyenesen visszavonhatja egy, a Babba Mia Kft.-nek címzett üzenetben.
12.1.)Kezdeményezheti tehát:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését.

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Babba Mia által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről és az elhárítására megtett intézkedésekről.

A Babba Mia a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül adja meg, a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a Babba Mia Kft. tájékoztatja az érintettet, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető az adatkezelő által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Babba Mia  helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

  • azoknak kezelése jogellenes,
  • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri,
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt,
  • a törlést bíróság vagy a NAIH elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Babba Mia Kft a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést, törlést, zárolást a Babba Mia-hoz postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve az info@babbamia.hue-mail címre történő elektronikus levél küldésével kezdeményezheti.

12.2) Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Babba Mia Kft-höz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál vagy bírósághoz fordulhat.

A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a NAIH-nál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Babba Mia Kft.-t a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ha úgy véli, hogy a Babba Mia Kft. adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt megindítható.

 

13) Adatvédelmi incidens esetén
Az adatvédelmi incidens”a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.”(GDPR rendelet)
13.1.)A Babba Mia Kft legkésőbb 72 órán belül a tudomásszerzést követően jelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak.
13.2.)az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;
13.3.)az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.
13.4.)Nem kell értesíteni az érintettet ha:
a) ha az adatvédelmi incidens vélhetően nem jár kockázattal, akkor a bejelentés mellőzhető (például rossz címre érkezett küldemény, amennyiben az nem kerül felbontásra és visszakerül az adatkezelőhöz).
b)a Babba Mia Kft. a megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták (különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat);

  1. c) a Babba Mia Kft. az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

d)a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé

Babba Mia
Ügyfélszolgálat: info@babbamia.hu
+36303817981 (Zsemberyné mucs Katalin)

Érvényes: 2018. május 25-től módosításig/visszavonásig.